Kuidas me seda uurime?

Inimene, kes räägib eesti keelt emakeelena, on täielikult pädev hindama, kui abstraktsed või konkreetsed on eestikeelsed sõnad, tuginedes vaid omaenda intuitsioonile. Hinnanguid saab anda meie katses skaalal 0-st 10-ni, kus 0 tähistab kõige abstraktsemat ning 10 kõige konkreetsemat. Meie skaala teeb eriliseks see, et valida saab ka täisarvude vahelisi murdarve, näiteks 4,3 või 8,8. 


Kust hinnatavad sõnad tulevad?

Meie üldnimekirjas on 40 000 sõna, mida võib laias laastus lugeda kõige tavalisemateks eesti keele sõnadeks. 40 000 on aga päris suur arv, mistõttu pääseb nende hulgas katsesse ka sõnu, mis tunduvad paljudele inimestele ebatavalised - igaüks meist kasutab tõenäoliselt sellest nimekirjast igapäevaselt vaid väikest osa.

Sõnad on valitud enamjaolt Eesti keele koondkorpuse sagedasemate sõnade hulgast. Koondkorpus sisaldab umbes 250 miljonit sõna. Tegime neist sagedusnimekirja ning arvasime sellest välja mõned sõnad, mille abstraktsuse-konkreetsuse hinnangud ei saaks olema kuigi kõnekad. Nendeks on näiteks inimeste, firmade, teoste ja muu sellise nimed (kuigi olime sunnitud sisse jätma need, mis on samasuguse kirjapildiga nagu mõni tavaline nimisõna, nt Kalju ja kalju). Täiendasime koondkorpuse nimekirja Eesti keele spontaanse kõne foneetiline korpuse sagedusnimekirja abil, et sõnavalikud pisut tasakaalustada.


Kuidas me hinnangud kokku arvutame?

Projekti tulemuseks on nimekiri, mis näitab, kui abstraktsed või konkreetsed on 40 000 kõige sagedasemat eestikeelset sõna. Et ükski inimene ei elaks 40 000 sõna hindamist üle, siis iga katses osaleja näeb enda ekraanil vaid 215 sõna, mis on 40 000-st sõnast juhuslikult valitud. Lõpuks saab iga sõna meie pikas nimekirjas kokku umbes 10 inimese hinnangud. Seega, kui näiteks “kummuti” lõplikuks abstraktsuse-konkreetsuse hinnanguks saab pärast katse lõppemist 8,32, siis see on arvutatud kui nende kümne inimese hinnangu keskmine, kes sõna “kummut” juhtusid oma katses nägema.

See kõik tähendab muidugi ka seda, et osalejaid on vaja umbes 2000 ringis! Seepärast ongi tegu väga ambitsiooniga projektiga, mis tõenäoliselt vältab mitu aastat, kuid nagu kirjeldatud, selle ettevõtmise vaev on proportsioonis tulemuse tähtsusega.